frank postma

Frank Postma

Na 6 jaar gewerkt te hebben als beroepsmilitair ben ik in 2002 begonnen als bewaarder/inrichtingswerker bij Dienst Justitiele Inrichtingen. Het werken met mensen had toen al mijn interesse. Binnen de Dienst Justitiele Inrichting heb ik verschillende trajecten bewandeld wat uiteindelijk resulteerde in een baan als Forensisch Therapeutisch medewerker. Voor deze baan ben ik de opleiding gaan doen voor Pedagogisch werker en heb ik de overstap gemaakt om mensen te gaan begeleiden met verschillende psychische stoornissen. Dit werk heb ik altijd met veel plezier gedaan.

Ik vind het leuk om te achterhalen wat nu de daadwerkelijke hulpvraag van mensen is en ze daarbij te ondersteunen. Hierbij zie je vaak dat er een prettige werkrelatie ontstaat en je na een tijd kan zien welke stappen er gemaakt zijn. Dit geeft mij voldoening.

Ambitie

Ook bij Burgercoaching is dit mijn doel. Samen kijken waar men hulp bij nodig heeft en dan is het fijn als er iemand naast je staat. Vaak weet men niet over welke kwaliteiten men al beschikt. Ik vind het belangrijk de kwaliteiten te benadrukken en een uitdaging daarop verder te bouwen. Hierbij hebben wij onszelf als instrument, maar kunnen wij ook creatief zijn in het zoeken naar mogelijkheden.