“We hebben bijna altijd een begeleider met de juiste expertise in huis!”

Interview Aisis

Alleen met een goede klik tussen hulpverlener en cliënt kun je passende en persoonlijke zorg leveren. Daar geloven wij in bij Burger Coaching. En daarom hebben we zorgmanager Frank (48)! Deze matchmaker is altijd op zoek naar de beste ‘klik’.

De perfecte match

“Als zorgmanager heb ik veel contact met cliënten én collega’s. Van elke aanmelding bekijk ik of de zorgvraag past bij ons team. Daarna leg ik een casus voor aan een begeleider van wie ik denk dat die bij de vraag en de persoon past, en ruimte heeft. Tijdens een gesprek met begeleider en cliënt voelen we samen aan of de klik er inderdaad is. Zo niet, dan ga ik opnieuw op zoek naar een match.”

Meer vriend dan hulpverlener

“Ook na ruim 5 jaar bij Burger Coaching vind ik het nog steeds bijzonder als een traject wordt afgerond. Je kijkt dan even terug naar de stappen die zijn gezet, en de band die begeleider en cliënt hebben opgebouwd. Vaak hoor ik een cliënt zeggen dat zijn begeleider niet voelde als een hulpverlener, maar meer als een vriend. Daar mogen we best trots op zijn met z’n allen!”

Luisteren naar elkaar

“Respectvol. Dat vind ik hét woord dat past bij Burger Coaching. Omdat we cliënten mee laten denken over de doelen waaraan ze gaan werken en de manier waarop. Ook collega’s behandelen elkaar met respect. We staan open voor ieders visie en mening. Dat verbreedt onze eigen blik en maakt dat we allemaal prettig kunnen werken. Ik hoop dat Burger Coaching langzaam nog een beetje groeit. Dan groei ik graag mee!”