Werkwijze

Iedereen vanaf 18 jaar met een hulpvraag die bij onze organisatie past kan onze hulp krijgen. De begeleiding wordt vergoed door middel van een indicatie Zorg in Natura (ZIN), een WLZ of een persoonsgebonden budget. Om een indicatie te krijgen moet je eerst contact opnemen met je gemeente. Wij hebben meerdere WMO-contracten met gemeenten in de regio Noord-Brabant.

Hoe ziet de begeleiding eruit?

Wij starten altijd eerst met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We bespreken dan eerst wat de hulpvraag is en waar je tegenaan loopt in het dagelijkse leven. Samen kijken we dan of we ook deze begeleiding kunnen bieden. Vanuit daar gaan we kijken of er een match is met een begeleider van ons die goed bij je zal aansluiten. Deze is in de meeste gevallen binnen twee weken gevonden. Vervolgens volgt er nog een gesprek met de begeleider.

Na een positieven kennismaking kan de begeleider van start gaan. De begeleider stelt samen met je een begeleidingsplan met doelen op waar je de komende tijd aan gaat werken. Minimaal tweemaal per jaar evalueren we het begeleidingsplan en stellen we deze bij waar nodig.

WKS Methodiek

Vanaf 2020 zijn we gestart met de Willem Kleine Schaars methodiek. We zijn pas in het beginstadium van deze training, maar we hopen dat het onze begeleiders de juiste tools geeft in een begeleidingstraject. Keuzes zijn belangrijk in het leven, net als de vrijheid om keuzes te mogen maken. Het is voor mensen, ook al zijn ze jong, volwassen of oud, belangrijk om zelf die keuzes te mogen maken. Als dat lukt, heb je zeggenschap over je eigen leven: zelfregie.

Veel mensen met een beperking of psychiatrische ziekte hebben de ervaring dat de zelfregie – de grip – op hun leven afneemt. Als je dan afhankelijker wordt van hulpverlening, is het steeds lastiger om zelf te bepalen welke keuzes je maakt.
Het WKS-model helpt bij de zoektocht naar jouw eigen regie. Jij zelf speelt een hele grote rol in dit model. Wij staan namelijk achter wat het WKS-model zegt: Ieder mens heeft de regie over zijn of haar eigen mogelijkheden.

Dat wat je zelf kan, mag je blijven doen. Bij dat wat niet lukt, ondersteunen wij je.