“Samen vieren dat iemand zich sterker voelt. Daar geniet ik van.”

Interview Aisis

Naast een ander staan, zodat die persoon zich gesterkt voelt en verder kan. Dat is hoe onze collega Marieke haar baan als ambulant begeleider beschrijft. Sinds mei 2022 ondersteunt zij cliënten van Burger Coaching in hun thuissituatie bij het hervinden van een nieuw evenwicht en het leren omgaan met belemmeringen in het dagelijks leven.

Werken als ambulant begeleider

“Mijn werk begint met luisteren naar wat een cliënt belangrijk vindt. Daarna onderzoeken we samen welke mogelijkheden er in de directe omgeving zijn. Soms is een goed gesprek het beste idee, soms gaan we samen in de praktijk aan de slag. Iets ondernemen, zoals sporten of boodschappen doen. Ik vind het belangrijk om cliënten inzicht te geven in hun eigen problemen of diagnose. Bijvoorbeeld door struikelblokken in gewone taal te bespreken. Want door meer zelfkennis wordt iemand sterker en zelfstandiger. Tot er in het beste geval uiteindelijk geen hulp meer nodig is.” 

Het is normaal om problemen te hebben.

“Mentale problemen zijn dichterbij dan je denkt. Misschien lijkt ambulante begeleiding een ver van je bed show, maar het is niet ondenkbaar dat je zelf ooit aan de andere kant van de tafel komt te zitten. Dus laten we niet doen alsof psychische hulpverlening iets abnormaals is. Vaak zit de oplossing in kleine dingen. Een beetje aandacht heeft het grootste effect. Ik vind het mooi dat ik bij cliënten thuis, buiten instellingen of diagnostische trajecten om, het verschil kan maken. En bijdraag aan het normaliseren van het hebben van problemen. Het leven blijft je nu eenmaal altijd verrassen.”

Waardering van cliënten en collega’s

“Ik krijg energie van de berichten waarin cliënten me bedanken voor de fijne gesprekken. Of waarin zij aangeven zich eigenlijk begrepen en gehoord te voelen, na lange trajecten in de hulpverlening. Samen vieren dat iemand gegroeid is en zich sterker voelt, dat zijn de fijnste momenten. Maar ook het werken in ons kleine en hechte team is een feestje. We dragen het werk samen en zijn echt gelijkwaardig. Iedereen krijgt het vertrouwen om creatief te denken en op een eigen manier de weg te vinden. Dat laatste geldt voor medewerkers én cliënten.”