Wie zijn wij?

In 2014 is BC opgericht met een missie: de zorg kan transparanter, kwalitatief beter, sneller, persoonlijker en goedkoper worden georganiseerd.

Met deze missie is de basis gelegd voor een innovatieve zorgorganisatie, die voortdurend streeft naar het vinden van nieuwe manieren om de zorg aan cliënten efficiënter en effectiever te organiseren. Met een idealistische missie, is een duidelijke visie belangrijk om de beoogde doelen te kunnen behalen. BC steekt in op positieve, no-nonsens, mensgerichte begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met een Licht Verstandelijke Beperking met lichte tot matig complexe problematiek. Deze begeleiding kenmerkt zich voornamelijk door praktische begeleiding in alledaagse sociale interacties. Doordat we écht aan sluiten bij de behoefte van de cliënt en hun omgeving, kunnen hun talenten en mogelijkheden weer zichtbaar en haalbaar worden. Dat we hiervoor out-of-the box moeten denken, doen we dan ook graag en past binnen het karakter van onze jonge organisatie. We werken kostenbesparend door een platte organisatiestructuur en het in bedwang houden van de kosten. Dit houdt in dat we zonder veel management voldoende ruimte hebben voor de inbreng van alle medewerkers en weinig overheadkosten maken en dat we ondanks onze groei de bedrijfskosten in verhouding gelijk houden.

Voor ons is een goede match tussen de begeleider en de cliënt een belangrijk element voor het behalen van gewenste resultaten binnen de begeleiding. De cliënt wordt altijd gevraagd aan welke eigenschappen en competenties een begeleider zou moeten voldoen. Om dit zo goed mogelijk te kunnen organiseren werken we met jonge professionals.

Om de kwaliteit van de begeleiding te waarborgen werken we samen met een gedragsdeskundige waarbij wij terecht kunnen voor advies De resultaten van onze terugkerende tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers bevestigen dat onze werkwijze werkt.  Onze huidige cliënttevredenheid wordt beoordeeld met een 8.5 en onze medewerkerstevredenheid met een 8. Ook de controles van de gemeenten, accountant en onze jaarlijkse HKZ- controle onderstrepen dat we een gezonde bedrijfsvoering en goede dienstverlening weten te combineren.

 Ieder jaar maken we een kort verslag over onze de ontwikkelingen in onze organisatie en hopen anderen hiermee te inspireren, omdat we geloven dat alles altijd beter kan. Nieuwsgierig naar onze innovatieve werkwijze? Lees dan hier ons jaarverslag. Heb je vragen over onze missie, onze visie en bedrijfsvoering? We vertellen er graag over en onze deuren staan altijd open! Samen bouwen we aan een positieve toekomst voor onze cliënten. Zoals ons motto luidt: #HELPENJEOPWEG